Elbilar

Hej alla gäster!

Vi har fått några frågor angående elbilar och laddning. Våra stugor är ej ännu förberedda eller utrustade för laddning av elbilar, enligt vårt försäkringsbolag är det förenat med stor brandfara om man överbelastar elkapaciteten i stugorna, det är med andra ord inte tillåtet med sådan laddning av elbil. Vi jobbar på att utrusta vår anläggning för det inom snar framtid!

Det kan finnas offentliga laddstationer i närområdet om ni söker.

Välkommen till oss,
Bolodge


Comments are closed.